Infohefte for nye bønder

Som ny bonde er det mange ting å forholde seg til. Informasjonsheftet for nye bønder i Midt-Gudbrandsdal gir oversikt over aktuelle steder å søke råd, organisasjoner, tilskuddsordninger og regelverk du bør kjenne til som ny bonde. Heftet blir oppdatert ved behov eller en gang årlig. Den nyeste utgaven finner du her.

Landbruksdirektoratet sin nettside for nye bønder/skogbrukere

Landbruksdirektoratet har laget en egen side som heter “Ny bonde/skogbruker?”. Som ny er det mange ting å forholde seg til, og her finner du oversikt over regler, ordninger og søknader du bør kjenne til.

Trenger du råd ved generasjonsskifte?

Det dukker som regel opp mange spørsmål i forbindelse med generasjonsskifte på en gård, og det kan være lurt å bruke fagpersonar i prosessen. Det er flere som tilbyr rådgivning, bl.a. Norsk Landbruksrådgivning Innlandet. Andre som kan svare på spørsmål er regnskapskontor og landbrukskontor.

Ill.foto (M. N. Dybos) “nytt bekjentskap – nettverksbygging”