Infohefte for nye bønder

Som ny bonde er det mange ting å forholde seg til. Informasjonsheftet for nye bønder i Midt-Gudbrandsdal gir oversikt over aktuelle steder å søke råd, organisasjoner, tilskuddsordninger og regelverk du bør kjenne til som ny bonde. Heftet blir oppdatert ved behov eller en gang årlig. Den nyeste utgaven finner du her.

Landbruksdirektoratet sin nettside for nye skogeiere

Som ny skogeier er det mange ting å forholde seg til. Landbruksdirektoratet har en egen side der du kan finne regler, ordninger og søknader du bør kjenne til, se Ny skogeier

Trenger du råd ved generasjonsskifte?

Det dukker som regel opp mange spørsmål i forbindelse med generasjonsskifte på en gård, og det kan være lurt å bruke fagpersonar i prosessen. Det er flere som tilbyr rådgivning, bl.a. Norsk Landbruksrådgivning Innlandet. Andre som kan svare på spørsmål er regnskapskontor og landbrukskontor.

Ill.foto (M. N. Dybos) “nytt bekjentskap – nettverksbygging”