Under er tabell med de vanligste tilskuddsordningene for landbruket (med søknadsfrister). BU-midler og skog-midler har egne linker i tabell. For mer informasjon om ordninger se Landbruksdirektoratet sine sider. 
Du finner søknadsskjema og mer informasjon ved å klikke på tekst med grønn skrift. 
For de lokale tilskuddsordningene se nederst i tabellen. Klikk på de aktuelle linkene for å finne søknadsskjema.

TILSKUDDSORDNINGER SØKNADSFRIST
Avlingssvikt – klimabetingede skader 31. oktober
Avløsertilskudd til ferie og fritid 15. oktober
Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel mv. 1 år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for
Landbruksmidler fra Innovasjon NorgeIngen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende
TR-midler (tilretteleggingsmidler, fylkeskommunen) Fylkeskommunen overtok UT-midlene fra Fylkesmannen fra 2020, mer info kommer
Drenering av jordbruksjord (statlig) 20. april – Ringebu og Sør-Fron
1.oktober – Nord-Fron
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 1.november
Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK-midler)
Se: Fylkesmannen sine skogsider for mer info om tilskudd til klimatiltak 1. aug / 7. nov. – Skogkultur, Vei og taubane
Se: Landbruksdirektoratet for oversikt over tilskudd i skogbruket Fortløpende
Organisert beitebruk 15.mars – Investeringstiltak i beiteområder
15.november – Tilskudd til beitelag
Produksjonstilskudd 15. mars og 15. oktober
Regionale Miljøtilskudd 15. oktober
Spesielle Miljøtiltak i jordbruket, SMIL-midler
Søknadsskjema
Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron 15. mars – Sør-Fron og Ringebu
Tiltaksstrategier for Nord-Fron 15. april – Nord-Fron
Tildligpensjonsordning Ingen frist
LOKALE TILSKUDDSORDNINGER
Utviklingsfond, Ringebu:
Setring
Nydyrking
Rydding innmarksbeite
Kjøp av melkekvote
15. mars
Utviklingsfond, Sør-Fron:
Nydyrking
Kjøp av melkekvote
Rydding innmarksbeite
Melkeproduksjon på seter
15. mars
Landbruksfond, Nord-Fron:
Nord-Fron kommune
15. april