Under er tabell med de vanligste tilskuddsorningene for landbruket (med søknadsfrister). BU-midler og skog-midler har egne linker i tabell. For mer informasjon om ordninger se Landbruksdirektoratet sine sider. 
Du finner søknadsskjema og mer informasjon ved å klikke på tekst med grønn skrift. 
For de lokale tilskuddsordningene se nederst i tabellen. Klikk på de aktuelle linkene for å finne søknadsskjema.

SØKNADSFRIST
31. oktober
15. oktober
1 år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for

BU-midler (investering og utvikling, Innovasjon Norge)
BU-midler (utredning og tilrettelegging, Fylkesmannen)

Fortløpende etter 1. februar
Fortløpende etter 1. februar

Drenering av jordbruksjord (statlig)

20. april
15. mai

MGL
Nord-Fron

Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK-midler)
Se Fylkesmannen sine skogsider for mer info.
Tilskudd til tettere planting

15. november
Fortløpende
7. november

Skogkultur
Vei og taubane

1.mars

1.november

Investeringstiltak i beiteområder
Tilskudd til beitelag

15. mars
15. oktober

Spesielle Miljøtiltak i jordbruket, SMIL-midler
Søknadsskjema

LOKALE TILSKUDDSORDNINGER

Landbruksfond, Nord-Fron
Retningslinjer

15. april

Lukk meny