ENKLERE Å SØKE MILJØTILSKUDD

Landbruksdirektoratet lanserer et nytt nasjonalt miljøprogram for jordbruket. Samtidig kommer det nye retningslinjer for regionale miljøtilskudd som skal sikre lik praksis i hele landet. Les

Les mer »

INFO OM UTBETALINGSFRISTAR

Innovasjon Norge informerer om at tørkeramma bønder kan få utsett frist for gjennomføring av investeringsprosjekt. I dei ekstraordinære forhandlingar mellom staten og bondeorganisasjonane vart det

Les mer »

“KRISEPAKKA” ER VEDTATT

Stortinget vedtok den 25. oktober tiltakene som går fram av ekstraordinær Jordbruksavtale som ble inngått 30. august 2018. For erstatning etter klimabetinget avlingssvikt innebærer krisepakken

Les mer »