Landbrukskontoret i Nord-Fron

Nord-Fron kommune har eige landbrukskontor med kontorlokale i landbrukssenteret på Vinstra. Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova, og ulike tilskottsordningar innafor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgjeving overfor gardbrukarar og andre i landbruksnæringa, og har sekretariat for det politiske utvalet som har ansvar for landbruk, utmark og miljø (LUM). Du kan finne meir

Les mer »

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Sør-Fron og Ringebu kommunar samarbeider om felles landbrukskontor, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL), som har kontorlokale i kommunehuset på Sør-Fron. Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova, og ulike tilskottsordningar innafor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgjeving overfor gardbrukarar og andre i landbruksnæringa. Landbrukskontoret har elles sekretariat for politiske utval som handsamer landbrukssaker. I Sør-Fron er

Les mer »

Midtdalsbonden inn i framtida (2013 – 2016)

Midtdalsbonden inn i framtida 2013 – 2016 var eit landbruksprosjekt i regi av Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Det vart arbeidd med ei rekke tiltak og satsingar for å vitalisere og utvikle landbruket i regionen. Primærnæringsutvalet vidarefører nokre av tiltaka og satsingane som prosjektet jobba med, bl.a. skogdag for ungdomsskuleelevar. Utdeling av prisen «Årets Midtdalsbonde» vart vidareført nokre år saman med lokalavisa

Les mer »