Funksjonstesting av åkersprøyte

Åkersprøyter må bli funksjonstesta kvart femte år og må oppfylle gjeldande krav for å bli godkjend. Norsk Landbruksrådgivning Innlandet har tilbod om funksjonstesting av åkerspøryte,

Les mer »

Oppstart av REKO-ringen Ringebu

Med bakgrunn i matsatsingsprosjektet til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ble eksisterende og nye produsenter invitert til oppstartsmøte i juni for å avklare om det var interesse for

Les mer »