Funksjonstesting av åkersprøyte

Åkersprøyter må bli funksjonstesta kvart femte år og må oppfylle gjeldande krav for å bli godkjend. Norsk Landbruksrådgivning Innlandet har tilbod om funksjonstesting av åkerspøryte,

Les mer »