Salg av mjølkekvoter 2019

Søknadsfristen for salg av grunnkvote for ku eller geit er 1. august 2019. Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler av kvoten sin, hvor 20

Les mer »

Semje om jordbruksavtale

Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vart 16. mai samde om ei ny jordbruksavtale. Avtala har ei ramme på 1.240 mill. kroner, Les

Les mer »
Lukk meny