Semje om jordbruksavtale

Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vart 16. mai samde om ei ny jordbruksavtale. Avtala har ei ramme på 1.240 mill. kroner, Les

Les mer »