Category: Slider

Tid for plastrydding

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor sendte denne uka ut følgende SMS til alle som søker produksjonstilskudd i Sør-Fron og Ringebu kommuner: Det er snart tid for våronn og

Read More »

Gjødslingsplan for 2021

Med bakgrunn i fjorårets kontroll av søknader om produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd vil Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor minne om følgende når det gjelder utarbeidelse av gjødslingsplan for

Read More »