Category: Nytt om tilskudd

INFO OM UTBETALINGSFRISTAR

Innovasjon Norge informerer om at tørkeramma bønder kan få utsett frist for gjennomføring av investeringsprosjekt. I dei ekstraordinære forhandlingar mellom staten og bondeorganisasjonane vart det

Read More »

“KRISEPAKKA” ER VEDTATT

Stortinget vedtok den 25. oktober tiltakene som går fram av ekstraordinær Jordbruksavtale som ble inngått 30. august 2018. For erstatning etter klimabetinget avlingssvikt innebærer krisepakken

Read More »
Lukk meny