Author: Anne Berit Grasbakken

Tid for plastrydding

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor sendte denne uka ut følgende SMS til alle som søker produksjonstilskudd i Sør-Fron og Ringebu kommuner: Det er snart tid for våronn og

Read More »

Infoskriv nr. 1/2021 frå MGL

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) er ute med infoskriv nr. 1 i år. Her kan du lese aktuelt stoff som gjeld jordbruk, skogbruk, miljø/utmark, personalnytt frå MGL

Read More »