NØDVERGE OGSÅ FOR HUND

Rovvilt: Fra 1. juli inkluderer nødvergeretten hund under direkte angrep fra rovvilt. I tillegg gis det adgang til avliving av rovdyr som befinner seg i

Les mer »

KUNNGJERING HANNDYRLOVA

Landbruks- og matdepartementet har fastsett forskrift om unntak frå forbodet i § 3 i hanndyrlova for Fron Fellesdrifter sitt beiteområde i Nord-Fron, Øystre Slidre og

Les mer »
Lukk meny