NØDVERGE OGSÅ FOR HUND

Rovvilt: Fra 1. juli inkluderer nødvergeretten hund under direkte angrep fra rovvilt. I tillegg gis det adgang til avliving av rovdyr som befinner seg i

Les mer »