REGELENDRING FOR NYDYRKING

Kommunene skal nå behandle nydyrkingsplaner over 50 daa etter Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover. Forskriften finnes på lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1758?q=sektorlover. Også mindre tiltak enn

Les mer »

LITTERATUR OM GJERDING

Tysdag 24. mars vart det arrangert eit fagmøte om gjerding på Vinstra, med om lag 80 frammøtte møtedeltakarar. Advokat Heidi Anita Skjærvik var ein av

Les mer »

GJERDING

MGL-nytt desember 2014 stod det ein artikkel om gjerding, skrive av Mattilsynet og MGL. Her står det litt om krav til gjerder og kva grunneigaren

Les mer »