Fastsetting av foreløpige satser for regionale miljøtilskudd i Innlandet

Fastsetting av foreløpige satser for regionale miljøtilskudd i Innlandet

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.

Det er Statsforvalteren som i samråd med faglagene i jordbruket som fastsetter de foreløpige satsene for 2021 – les mer hos Statsforvalteren i Innlandet