Velkommen til åpent møte om prosjektet Elgen i Oppland

Velkommen til åpent møte om prosjektet Elgen i Oppland

26. mai kl 19.00-20.30 inviterer styringsgruppa i prosjektet Elgen i Oppland til åpent møte på Teams. Det er ingen påmelding til møtet og det er ikke nødvendig med noen spesiell programvare for å kunne delta – kun å være koblet til internett. Link til møtet finner du nederst i denne saken.

Prosjektet omfatter 11 kommuner – Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Nordre-Land, Etnedal, Nord-Aurdal og Øystre Slidre. 

Christer M. Rolandsen, seniorforsker fra Norsk institutt for naturforskning, har hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet og vil i møtet ta en gjennomgang av status i prosjektet så langt. Hensikten med prosjektet er å se på elgens trekkmønster og områdebruk basert på ca. 50 elg med GPS-radiosendere. I tillegg skal prosjektet blant annet gjøre beitetakseringer for å se på beitetilbud og beitetrykk, parasittforekomster i elgbestanden, reproduksjon og dødelighet og sammenligninger av resultater fra dette prosjektet med resultater fra Elg-Skog-Samfunn prosjektet i 1984-1992. 

Det blir mulighet for spørsmål i slutten av møtet. Husk å ha kamera og mikrofon slått av – spørsmål kan stilles via chat-funksjonen. 

Klikk her for å bli med på møtet 

Vel møtt!