Høring om forslag til lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag i Sør-Fron kommune

Høring om forslag til lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag i Sør-Fron kommune

Sør-Fron kommune har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag. Formannskapet har vedtatt å legge forslaget ut til offentlig høring. Relevante dokumenter kan finnes nederst i saken. 

Hensikten med en ny lokal forskrift er å fornye den gamle forskriften fra 1989. I høringsforslaget er det blant annet gitt forslag om å øke tillatt motorstørrelse til 10 hk på innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, samt forslag om å gi tillatelse til inntil 20 hk båtmotor på Vinstervatna. Det ønskes tilbakemelding på foreslått motorstørrelse.

I tillegg har det nylig kommet en lovendring som gir kommunene anledning gjennom forskrift eller enkeltvedtak å gi tillatelse til ferdsel med båt med elmotor på vann mindre enn 2 kvadratkilometer. Kommunen ønsker gjerne tilbakemelding på denne delen av høringen. 

Etter høringen blir saken tatt opp igjen til behandling ved førstkommende kommunestyremøte.

Høringsfrist er 6.6.2021.

Høringssvar sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no  

Lenke til dokumenter:

Lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag for Sør-Fron kommune
Forslag til lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag, Sør-Fron kommune

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Konrad Skåravik Bryhn
Miljø- og utmarksrådgiver
konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no 
992 75 843