Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

På Nibio sine nettsider kan du lese mer om hvordan kartleggingen skal gjennomføres. Her finner også kontaktinformasjon ved spørsmål.