Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2021

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2021

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2021 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Ringebu, Øyer, Sør-Odal og Nord- Odal. Det er totalt fire delområder som skal kartlegges i Innlandet.

Det er Statsforvalteren i Innlandet som har, på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2020, foreslått områder som er aktuelle for kartlegging av naturtyper i 2021. Her finnes mer informasjon om kartleggingen og kart over områdene.

Det vil bli sendt ut informasjonbrev til berørte grunneiere i de aktuelle kommunene i uke 16-18.