Tid for plastrydding
Rundballer på lagerplass. Fotograf: Anne Berit Grasbakken

Tid for plastrydding

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor sendte denne uka ut følgende SMS til alle som søker produksjonstilskudd i Sør-Fron og Ringebu kommuner:

Det er snart tid for våronn og plastrydding igjen. Etter snøsmelting og noen vindfulle dager ses nå mange plastremser langs veikantene. Vi oppfordrer alle til å rydde opp plasten på tunet, langs veikantene og på lagringsplassene for rundballene. Ta også av plasten og nettingen av gamle og kasserte rundballer og lever til godkjent mottak. Ønsker alle en god våronn!