Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

20. april er det frist for å søke tilskudd til drenering for foretak i Ringebu og Sør-Fron kommune

Tilskuddet gjelder for drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og planerte arealer.

Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

På landbruksdirektoratet sine sider finner du mer informasjon om søknadsprosessen og lenke til søknadsskjema