Month: april 2021

Tid for plastrydding

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor sendte denne uka ut følgende SMS til alle som søker produksjonstilskudd i Sør-Fron og Ringebu kommuner: Det er snart tid for våronn og

Read More »