Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning

Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning

Jordbruket skal gjøre sin innsats for klima og miljø. Tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet (RMP) skal  bidra til dette.  Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har sendt ut informasjon om miljøtiltak som må planlegges før våronn og vekstsesong. Les saken på hjemmesiden deres

Bønder i Innlandet kan fra søknadsomgangen 2021 søke tilskudd til klimarådgiving gjennom regionale miljøtilskudd (RMP). Rammene for tilskuddsordningen er nå fastsatt. Her kan du lese mer informasjon om dette fra Statsforvalteren