Gjødslingsplan for 2021
Spreiing av husdyrgjødsel med slange og bom

Gjødslingsplan for 2021

Med bakgrunn i fjorårets kontroll av søknader om produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd vil Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor minne om følgende når det gjelder utarbeidelse av gjødslingsplan for årets sesong:

  • Gjødslingsplanen skal inneholde alt areal (alle skifter) som foretaket disponerer, også innmarksbeiter og areal som ikke blir gjødslet. For sistnevnte trengs det da ingen jordprøver og kun en kommentar i planen om at arealet ikke blir gjødslet. Dersom innmarksbeiter gjødsles, skal det også tas jordprøver.
  • Jordprøvene skal være maks 8 år gamle. For vekstsesongen 2021 betyr det at de eldste prøvene som godtas er fra 2013.
  • Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen.

Selv om foretaket får andre til å utarbeide gjødslingsplanen er det foretaket selv som er ansvarlig for at gjødslingsplanen tilfredsstiller kravene.

På landbruksdirektoratet sine sider kan du lese om krav til gjødslingsplan

Landbrukskontoret i Ringsaker har laget et  webinar om gjødslingsplanlegging og krav til gjødslingsplan som Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor som vi har fått lov til å dele:

https://www.ringsaker.kommune.no/opptak-av-landbrukskontorets-webinar-om-gjoedslingsplanlegging-og-krav-til-gjoedslingsplan-den-10-3-21.6373781-407789.html