Infoskriv nr. 1/2021 frå MGL
Infoskriv nr. 1/2021 frå MGL

Infoskriv nr. 1/2021 frå MGL

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) er ute med infoskriv nr. 1 i år. Her kan du lese aktuelt stoff som gjeld jordbruk, skogbruk, miljø/utmark, personalnytt frå MGL og mye meir.

Infoskrivet er send i posten til alle produsentar i Sør-Fron og Ringebu. Frå og med neste utgåve blir heftet send digitalt pr. e-post. Det vil bli mogleg å hente utskrift av heftet på landbrukskontoret.

Les heftet Infoskriv 01-2021 MGL