Søknad om produksjonstilskudd del 1 – frist 15. mars
Slaktegris (fotograf: Tor Suleng)

Søknad om produksjonstilskudd del 1 – frist 15. mars

I 2021 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 15. mars. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars. 

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars er det husdyrprodusenter som kan levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk gjennom Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/

Om du skulle glemme fristen den 15., er det mulig å sende inn søknad inntil 14 dager etter fristen, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Lurer du på noe om denne søknadsomgangen, finner du mer informasjon på landbruksdirektoratet.no under «Jordbruk» – «Ordninger for jordbruk», eller du kan kontakte landbrukskontoret.