Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021

Søknadsfrist for å søke SMIL-midler er 15. mars

SMIL står for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Ordningen kan gi tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Hvem kan søke?
For å få innvilget SMIL-tilskudd må det foregå en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. For å kunne motta tilskudd, må foretaket som mottar tilskudd være registrert i Enhetsregisteret. Bestemmelsen oppstiller ingen regler om organisasjonsform, utover at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret. Personer som disponerer en landbrukseiendom også kan søke. 

Søknadsskjema ligger på Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

 

Egne retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron kommuner

I 2020 utarbeidet Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor egen tiltaksstrategi og retningslinjer for ordningen i perioden 2020 – 2023