Utviklingsfondet i Ringebu

Utviklingsfondet i Ringebu

I Ringebu kommune kan gårdbrukere søke kommunens utviklingsfond om tilskudd til fire ulike tiltak. 

Søknadsfristen er 15. mars, og nytt i 2021 er at det er laget elektroniske søknadsskjema for de ulike ordningene. Ta kontakt med landbrukskontoret om du ønsker hjelp til å søke! 

Under finner du søknadsskjema for ordningene:

  1. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote i 2020
  2. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter i 2020
  3. Søknad om støtte til nydyrking
  4. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite