Organisert beitebruk i Innlandet 2020
Sau på Venabygdsfjellet (foto: Fride Gunn Rudi)

Organisert beitebruk i Innlandet 2020

For 2020 er det gjennom organisert beitebruk samlet inn statistikk fra i alt 134 beitelag /195 beiteområder i Innlandet. Fra disse beitelaga ble det sluppet 319 000 søyer og lam på utmarksbeite.

Innlandet har om lag 1 700 foretak med sau og 85 % av disse er medlem av et beitelag/fellesbeite. Innlandet er det absolutt største sauefylket i landet, deretter kommer Vestland med 282 000 sau og Trøndelag med 188 000 sau på utmarksbeite.

Hovedtrend for saueholdet i Innlandet er at antall dyr på utmarksbeite er forholdsvis stabilt i mange regioner, men med en total reduksjon på 4 %. Det er store ulikheter mellom regionene i Innlandet, og det er særlig Sør-Østerdalen og Glåmdalen som har stor nedgang i antall sau på utmarksbeite. Antall produsenter viser en nedgang på 6 % for hele fylket, og endringene er størst i Sør-Østerdal og Glåmdalen. Samtlige regioner har en nedgang i antall foretak, slik at antall dyr per flokk er økende. I Innlandet slippes i gjennomsnitt 224 søyer og lam per besetning på utmarksbeite.

Les videre på nyheten på hjemmesida til Statsforvalteren i Innlandet