Tilbud om agroteknikerutdanning ved Storsteigen
Ku på beite

Tilbud om agroteknikerutdanning ved Storsteigen

Storsteigen videregående skole tilbyr studiet grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket i samarbeid med Fagskolen Innlandet. Studiet er rettet mot forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av mjølk og med produksjon av kjøtt fra storfe og sau. Søknadsfristen er 15. april.

Les mer om utdanningen hos Storsteigen videregående skole eller hos Fagskolen Innlandet.