Protokollar frå formannskapet i Sør-Fron 20. mai og 3. juni 2021

Formannskapet behandlar bl.a. saker som gjeld landbruket (konsesjons- og delingssaker m.m.).

Formannskapet i Sør-Fron kommune hadde møte 20. mai. Protokoll frå møtet kan du lese HER.

Formannskapet i Sør-Fron kommune hadde møte 3. juni. Protokoll frå møtet kan du lese HER.