Søknadsfrist 1. mars for regionale midlar til næringsutvikling og rekruttering/kompetanse
Elevane har bygd bru som tåler vekta av sju personar (fotograf: Ola Gram Dæhlen)

Søknadsfrist 1. mars for regionale midlar til næringsutvikling og rekruttering/kompetanse

Innlandet fylkeskommune lyser ut midlar til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.  Tilskuddsordningane har som mål å styrke verdiskapinga i landbruket gjennom å legge til rette for regional næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving. Midlane er sett av gjennom jordbruksavtala, og blir forvalta av Innlandet fylkeskommune i nært samarbeid med partnarskapen for landbruket. Første søknadsfrist er 1. mars. I tillegg blir det ein søknadsrunde til hausten med frist 1. oktober.

Les heile saka hos Innlandet fylkeskommune.

Partnarskapen for landbruket er eit samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, faglaga i landbruket, Innovasjon Norge Innlandet og Statsforvaltaren i Innlandet (tidlegare Fylkesmannen). Du kan lese meir om parnarskapen HER.

I Midtdalen har Primærnæringsutvalet tidlegare søkt og fått RK-midlar til å arrangere skogdagar for elevar på 8. trinn, sjå bilete.