Generasjonsskifte på garden?
Gut og sau (illustrasjonsfoto, Fride Gunn Rudi)

Generasjonsskifte på garden?

Det er som regel mange spørsmål i samband med generasjonsskifte på ein gard, og det kan vere lurt å bruke fagpersonar i prosessen. Det er fleire som tilbyr rådgjeving, bl.a. Norsk Landbruksrådgivning Innlandet. Andre som kan svare på spørsmål er rekneskapskontor og landbrukskontor.