Year: 2021

Tid for plastrydding

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor sendte denne uka ut følgende SMS til alle som søker produksjonstilskudd i Sør-Fron og Ringebu kommuner: Det er snart tid for våronn og

Read More »

Gjødslingsplan for 2021

Med bakgrunn i fjorårets kontroll av søknader om produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd vil Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor minne om følgende når det gjelder utarbeidelse av gjødslingsplan for

Read More »

Infoskriv nr. 1/2021 frå MGL

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) er ute med infoskriv nr. 1 i år. Her kan du lese aktuelt stoff som gjeld jordbruk, skogbruk, miljø/utmark, personalnytt frå MGL

Read More »

Flere søknadsfrister i mars!

Følgende tilskuddsordninger har søknadsfrist 15. mars. Mer informasjon får du ved å trykke på lenkene. Søknad om produksjonstilskudd – del 1 Tilskudd til spesielle miljøtiltak

Read More »

Utviklingsfondet i Ringebu

I Ringebu kommune kan gårdbrukere søke kommunens utviklingsfond om tilskudd til fire ulike tiltak.  Søknadsfristen er 15. mars, og nytt i 2021 er at det

Read More »