Rekordhøg skogkulturaktivitet i Innlandet i 2020
Granplanter

Rekordhøg skogkulturaktivitet i Innlandet i 2020

Trass i koronapandemi, smitteverntiltak og utfordringar med å skaffe utanlandsk arbeidskraft, så har aktiviteten når det gjeld skogkultur vore høg i året som snart er slutt. Det er Fylkesmannen som melder dette på sine nettsider. Les heile saken HER.