Behov for å leige produksjonskjøken?
Epler

Behov for å leige produksjonskjøken?

På Stav på Tretten er det mogleg å leige seg inn i godkjend storkjøken for produksjon av mat. Mange mindre matprodusentar har ei utfordring med å kunne produsere mat og foredle eigne råvarer i lokale som er godkjend av Mattilsynet. Det kostar som regel mye å investere i eit godkjend kjøken eller produksjonslokale. Stavsplassen har bygd nytt storkjøken til utleige for lokale matprodusentar. For meir informasjon sjå Stavsplassen