Temaplan for beitebruk i Nord-Fron kommune 2020-2029
Sau ved salteplass

Temaplan for beitebruk i Nord-Fron kommune 2020-2029

Kommunestyret i Nord-Fron vedtok på møte 3. november 2020, sak 104/20 temaplan for beitebruk i Nord-Fron kommune 2020-2029.
Les planen HER.