Smittevern i norske minkfarmar under koronapandemien
Mink

Smittevern i norske minkfarmar under koronapandemien

Regjeringa.no skriv på sine heimesider at norske myndigheiter ikkje meiner det er naudsynt å sette i verk så omfattande tiltak som nå blir gjennomført i Danmark, blant anna fordi dansk minkbransje er svært ulik den norske. Personar som er i kontakt med mink skal teste seg regelmessig.

Les meir om denne saken hos Regjering.no.