Søknadsfrister i november for tilskudd i skogbruket
Tømmer (fotograf: Anne Berit Grasbakken)

Søknadsfrister i november for tilskudd i skogbruket

Skogeier som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen så fort som mulig, og seinest innen følgende tidsfrister i november 2020:

1. november: Tilskudd til miljøtiltak i skog

7. november: Klimatiltak i skog: Tilskudd til tettere planting, nyplanting og supplering (høstplanting)

25. november: Tilskudd til skogkultur (ungskogpleie, markberedning mm.)

30. november: Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2020

30. november: Utbetaling av tilskudd til drift med taubane

30. november: Utbetaling av tilskudd til midlertidig aktivitetsfremmende tiltak i 2020. Høye kostnader til tynning, ekstra dyr drift og taubane. Ordningen gjelder kun for 2020.

Les mer om ordningene og hvordan du søker hos Fylkesmannen i Innlandet.