Tid for grøfting?
Åpen grøft (Ragnhild Sperstad)

Tid for grøfting?

Høsten har kommet og avlinga er i hus. Dette er ei fin tid for grøfting. Det er fortsatt godt over en million kroner igjen av midlene til dette formålet i 2020. Vi håper på en tørr og fin høst slik at mye areal får tiltrengt grøfting.

Les mer om tilskudd til grøfting hos Fylkesmannen i Innlandet. Du kan også ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål.