Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd er 29. oktober
Slaktegris (fotograf: Tor Suleng)

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd er 29. oktober

Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket – del 2 er 29.10.20. Under finner du en oversikt over datoer og frister:

  • Telledato er 1. oktober
  • Søknadsfristen er 15. oktober
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober
  • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjons- og avløsertilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

Mer informasjon om produksjonstilskudd og avløsertilskudd finner du her.