Tilskudd fra skogbrukets rentemidler – søknadsfrist 1. november

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler – søknadsfrist 1. november

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Les mer hos Fylkesmannen i Innlandet.