Miljøtilskudd i skog – skogeiers søknadsfrist er 1. november
Skog

Miljøtilskudd i skog – skogeiers søknadsfrist er 1. november

Fylkesmannen i Innlandet informerer om miljøtilskudd i skog på sine nettsider. Formål som kvailfiserer til dette tilskuddet er Ivaretakelse av nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleiker. Les mer hos Fylkesmannen i Innlandet