Produksjonstilskudd og Regionale miljøtilskudd for jordbruket (RMP)
Spreiing av husdyrgjødsel med slange og bom

Produksjonstilskudd og Regionale miljøtilskudd for jordbruket (RMP)

  • Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid: Søknadsskjema åpner 1. oktober og søknadsfristen er 15. oktober. Her finner du informasjon om ordningen Det gjeldende veiledningsheftet ligger vedlagt. Ny veileder vil komme nærmere 1. oktober, med mindre justeringer
  • Regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP): Søknadsskjema åpner 15. september og søknadsfristen er 15. oktober. Her finner du informasjon om ordningen Veiledningsheftet ligger også vedlagt. I år kan du importere karttegningene fra i fjor!