Bli med i plastryddeaksjon i Gudbrandsdalen!

Bli med i plastryddeaksjon i Gudbrandsdalen!

Årets ryddeaksjon gjennomføres 14.-20. september 2020! Området langs Gudbrandsdalslågen skal ryddes for plast og annet avfall. 

Rydding av Gudbrandsdalslågen og elvetilløp er et direkte bidrag til nærmiljøet. Samtidig er det også et bidrag til å bedre vannkvalitet til alle innbyggere, fauna, dyreliv og landbruket over store deler av Østlandet. Her i distriktet har vi en av landets lengste elver, som renner ut i landets største innsjø. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt – sammen får vi det til!

 
Vi trenger skoleklasser, lag og foreninger med ute i feltet. Din deltakelse vil foregå slik:
  • Oppmøte på samlingspunkt for utlevering av ryddeutstyr og gjennomgang av HMS
  • Dere velger selv hvor lenge dere vil rydde, men vi forventer at skoleklasser deltar minimum en halv dag skoledag.
  • Avfallet levers i sekker eller container ved samlingspunktet, eller annet sted etter nærmere avtale. 

Påmeldingsskjema

 

Hvis du finner steder som trenger rydding:

  1. Velg; forsøplet område
  2. Last opp bilde dersom du har ett (dette er valgfritt)
  3. Sett en prikk i kartet på det området du mener er forsøplet
Spre ordet! Sammen holder vi Innlandet rent. 
 
Lag, foreninger eller skoleklasser kan tjene penger ved å delta i ryddeaksjonen.Her kan du blant annet lese satser, betingelser for utbetaling av støtte og sikkerhet  (PDF, 210 kB)
 

Aksjonen er finansiert av Miljødirektoratet. Mer informasjon finner du på facebooksiden Hold Innlandet Rent .