Nå kan du sjekke kartet og finne ut kva du kan dyrke der du bur
Kålplanter. Foto: Anne Berit Grasbakken

Nå kan du sjekke kartet og finne ut kva du kan dyrke der du bur

I kartportalen Kilden hos Nibio finst det ein eigen fane for jordsmonn. Under denne fana kan du finne ei mengd informasjon om jorda i alle  kommunar i Noreg der jordsmonnet er kartlagt, til dømes kart over moglegheitene for å dyrke ulike planter. Kartet gjev kunnskap som er viktig for å bestemme kva ein skal dyrke av vekstar. 

Les meir om kartportalen Kilden og om moglegheiter for å dyrke grønsaker.

Gå til Kilden.