Brudd på reglene om dyrevelferd kan føre til tap av tilskudd
Norges lover. Fotograf Menno Hoekstra,

Brudd på reglene om dyrevelferd kan føre til tap av tilskudd

Landbruksforvaltningen kan avslå tilskudd til husdyrhold ved alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket. Les mer om saken hos Fylkesmannen i Innlandet.

Mattilsynet og Landbruksdirektoratet har nylig gjort avtale seg i mellom om egne rutiner for informasjonsutvekslinga ved brudd på dyrevelferdsregelverket. Les mer om saken Fylkesmannen i Innlandet.