Biokull og fjernvarme av restavfall fra landbruket
Tømmer (fotograf: Anne Berit Grasbakken)

Biokull og fjernvarme av restavfall fra landbruket

Opplandske Bioenergi AS etablerer den første fabrikken i Norge der biomasse fra landbruk og skogbruk gjennom en egen prosess skal omdannes til rent karbon i form av biokull. Fabrikken vil ligge på Rudshøgda i Ringsaker.

Du kan lese hele saken hos Innovasjon Norge.