Vi heldt oss innanfor jordvernmålet for 2019
Kulturlandskap

Vi heldt oss innanfor jordvernmålet for 2019

KOSTRA-tal (Kommune-Stat-Rapportering) syner at 3 617 dekar dyrka jord vart vedtatt omdisponert til andre formål enn landbruk i 2019. Målet er at vi i Norge skal omdisponere maksimalt 4 000 dekar dyrka jord pr. år til andre formål enn landbruk. Med andre ord så nådde vi målet i 2019.

Les heile saken hos Landbruksdirektoratet